ConCellaes vision är att förebygga och främja människors, djurs och honungsbins hälsa genom att erbjuda hållbara alternativ till antibiotika i form av funktionella livsmedel och drycker samt kosttillskott.

Alejandra Vásquez, PhD är en av de två grundarna av företaget ConCellae AB och leder forskargruppen vid Lunds universitet. Hon har 20 års erfarenhet inom tillämpad mikrobiologi, bioteknologi och bakteriologi med fokus på probiotiska mjölksyrabakterier och deras tillämpningar samt av arbete med innovationer och patenttagning. LinkedIn profil.

Tobias Olofsson, PhD är en av de två grundarna av företaget ConCellae. Han har en gedigen erfarenhet av produktutveckling inom läkemedels- och livsmedelsföretag, samt en mycket bred erfarenhet av att jobba med naturliga mikroorganismer och deras användning och tillämpningar inom industrin. LinkedIn profil.

 

Det mörka biet

På taket av ConCellaes lokaler har Tobias sina mörka bin. Bin som får behålla och äta sin egen honung och med drottningar som får flyga och svärma fritt.

Tobias har skapat en liten skånsk oas för det nordiska ursprungsbiet Apis mellifera mellifera. Våra mjölksyrabakterier härstammar ifrån denna biart som vi skyddar och bryr oss mycket om.