ConCelleas vision är att sänka antibiotikaanvändningen globalt genom att förebygga människors och djurs hälsa med funktionella livsmedel och behandla infektioner med hållbara alternativ till antibiotika.

Alejandra Vásquez, PhD är en av de två grundarna av företaget ConCellae AB och ledde forskargruppen vid Lunds universitet. Hon har 23 års erfarenhet inom funktionella livsmedel, tillämpad mikrobiologi, bioteknologi och bakteriologi med fokus på probiotika och mjölksyrabakterier och deras tillämpningar samt av arbete med innovationer, företagande och patenttagning. LinkedIn profil.

Tobias Olofsson, PhD är en av de två grundarna av företaget ConCellae. Han har en gedigen erfarenhet av produktutveckling inom läkemedels- och livsmedelsföretag, samt en mycket bred erfarenhet av att jobba med naturliga mikroorganismer och deras användning samt tillämpningar inom industrin. LinkedIn profil.

 

Det mörka biet

På taket av ConCellaes lokaler har Tobias sina mörka bin. Honungsbin som får behålla och äta sin egen honung och med drottningar som får flyga och svärma fritt.

Tobias har skapat en liten skånsk oas för det nordiska ursprungsbiet Apis mellifera mellifera. Våra mjölksyrabakterier i H13-mikrobiomet härstammar ifrån denna biart som vi skyddar och bryr oss mycket om.