Om oss

ConCellaes vision är att förebygga och främja människors och djurs hälsa globalt genom att erbjuda hållbara alternativ till antibiotika.

Alejandra Vásquez, VD, PhD är en av de två grundarna av företaget ConCellae. Hon har många års erfarenhet inom tillämpad mikrobiologi och bioteknologi med fokus på mjölksyrabakterier och deras tillämpningar samt av arbete med innovationer och patenttagning. LinkedIn profil.

Tobias Olofsson, R&D chef, PhD är en av de två grundarna av företaget ConCellae. Han har stor erfarenhet av produktutveckling inom läkemedels- och livsmedelsföretag samt bred erfarenhet av att jobba med naturliga mikroorganismer och deras användning i industrin. LinkedIn profil.

Science guided by nature